Zásady ochrany soukromí

Obecná ustanovení

Tereza Belanová klade na ochranu osobních údajů velký důraz. Již od počátku chráním údaje mých klientů co nejlépe dovedu. Citlivá data jsou šifrována, kontaktní údaje nikdy nepředávám v žádném případě dále, pokud mi to neukládá zákon.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na www.bom.cz, provádí Bc. Tereza Belanová, IČ 04603605

Účel a způsob zpracování osobních údajů

E-mailová podpora

V případě, že mne kontaktujete na některém z mých kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře na adrese www.beom.cz, mohu vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je můk oprávněný zájem.

Telefonická podpora

V případě, že mne kontaktujete pomocí telefonního čísla, na začátku hovoru vás mohu požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies.

Co jsou cookies?

Cookies je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookies mi umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookies, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookies třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookies třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie?

Při procházení webových stránek si můžete nastavit zde popsaných souborů cookies.

Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookies, aby vás upozornila na vydání souboru cookies, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookies.

Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chcete své osobní údaje smazat nebo upravit.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět svůj souhlas se zpracováním některých osobních údajů, které jste nám poskytli.

Jaká tedy jsou vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

-požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

-vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Bc. Terezou Belanovou., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Google LLC, Spojené státy americké – anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba reCaptcha

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá.

Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech v datacentru společnosti Shoptet, a.s., se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 31.12.2020, datum poslední revize je 20.11.2023 a tímto dnem nabývá platnosti.